Sympozjum Filozoficzne
05-06 grudnia 2017
Wydział Teologii, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Leszka Kołakowskiego Obecność mitu - 45 lat od pierwszego wydania. Współczesne konotacje

KONTAKT


Ks. dr hab. Mirosław Pawliszyn (organizator sympozjum)
adres:
Wydział Teologii UWM
ul. S. Hozjusza 15
11-041 Olsztyn

Mail: obecnosc.mitu@interia.pl
lub: mipawl@interia.pl

TEL. 501149237
Twoja strona firmowa - szybko i za darmo!