Sympozjum Filozoficzne
05-06 grudnia 2017
Wydział Teologii, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Leszka Kołakowskiego Obecność mitu - 45 lat od pierwszego wydania. Współczesne konotacje

Temat i idee

Leszka Kołakowskiego Obecność mitu - 45 lat od pierwszego wydania. Współczesne konotacje

Wydział Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie organizuje sympozjum filozoficzne, wskazując na dwie wymienione okoliczności, tj. rocznicę urodzin Profesora oraz wydania książki Obecność mitu.
Zapraszamy filozofów, kulturoznawców, socjologów, wreszcie teologów do podjęcia wspólnej refleksji. Jej inspiracją ma być, wspomniana, wydana 45. lat temu książka Leszka Kołakowskiego Obecność mitu.

Pragniemy postawić m. in. następujące pytania:
- o aktualność tego dzieła;
- jego rolę i znaczenie dla współczesnej myśli polskiej i rozmaitych dziedzin życia;
- o jego oddziaływanie na sferę kultury, nauki, sztuki;
- czy opcja mityczna umarła, zgasła, została stłumiona, a może tętni, żyje, a może przybiera dzisiaj karykaturalne, groźne formy?

Pragniemy poszukać:
- nowych obszarów rzeczywistości, w których zaznacza się „pień mitologiczny”;
- zastanowić, czy autor w pełni rozwinął swą myśl? A może jest ona tylko sugestią, inspiracją dla dalszych poszukiwań;
- podjąć refleksję, czy mit z konieczności przekształca się w „horror metaphysicus”?
Te i inne kwestie, z Państwa udziałem, mamy nadzieję podjąć podczas naszych obrad.

Twoja strona firmowa - szybko i za darmo!